آموزشگاه موسیقی آفتاب

آموزشگاه موسیقی آفتاب

Aftablogo1

در حال به روز رسانی

مجید یحیی نژاد

مجید یحیی نژاد

مدرس و نوازنده ساز عود

موسوی۲

محمد موسوی

نوازنده و مدرس تار و سه تار

مجید مولانیا

مجید مولانیا

نوازنده و مدرس تار و سه تار

ساناز محسنی

ساناز محسنی

نوازنده و مدرس گیتار پاپ

غریب نژاد۱

فرما غریب نژاد

نوازنده و مدرس دف

ramin azadavar

رامین آزاداور

مدرس و نوازنده سنتور